Izlozba u galeriji nauke i tehnike SANU u Beogradu , povodom 70 godina vazdusne bitke za Beograd.

Aprilski rat i vazduhoplovstvo Kraljevine u odbrani Srbije i Beograda 6 aprila 1941.

Snimak Telegrafske Agencije Nove Jugoslavije

http://www.tanjug.rs/video.asp?videoID=5693&galID=2008