IPMS Srbija – Međunarodno udruženje plastičnih maketara Srbije

Počela je sa radom zvanična veb prezentacija IPMS Srbija. Na ovoj stranici će biti redovno postavljane informacije u vezi sa maketarskim događanjima kod nas kao i sve što je vezano za IPMS Srbija kao krovnu nacionalnu maketarsku organizaciju. IPMS Srbija se sastoji od svojih ogranaka i posebnih grupa (SIG) koje su trenutno u osnivanju i na čijim se veb prezentacijama uveliko radi. Trudićemo se da vam pružimo što više informacija u vezi sa našim hobijem tj. temama kojima se bavimo. Jedan od ciljeva je uspostavljane što jačih veza sa drugim IPMS udruženjima, izdavačima, proizvođačima i svima koji su uključeni u maketarski život a na radost svih nas.

Visit: ipmssrbija.com